LSSIA un tās mērķi

LSSIA mērķi:

 • Apvienot vienā organizācijā sertificētos kalnu slēpošanas instruktorus Latvijā, lai uzturētu augstus profesijas standartus.
 • Nodrošināt visu Latvijas profesionālo slēpošanas skolu pārstāvniecību asociācijā.
 • Ieviest visās profesionālajās slēpošanas skolās Latvijā ISIA standartiem atbilstošu vienotu instruktoru apmācības metodiku, kā arī sertificēšanas un kvalifikācijas celšanas sistēmu.
 • Veicināt slēpošanas un snovborda instruktoru kvalifikācijas celšanu piesaistot EU finansējumu.
 • Veicināt drošības līmeņa celšanu Latvijas trasēs.
 • Turpināt dibināt kontaktus ar līdzīgām organizācijām pasaulē pieredzes apmaiņai, mācībām un jaunu darba tirgu apgūšanai.
 • Nodrošināt instruktorus ar informāciju un materiāliem par slēpošanas apmācības metodoloģijas un slēpošanas tehnikas jaunākajām tendencēm pasaulē.
 • Aizsargāt instruktoru profesionālās intereses darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas savienībā.
 • Veikt formālās darbības, lai slēpošanas instruktoru profesija tiktu iekļauta Latvijas profesiju klasifikatorā un tiktu klasificēta kā reglamentēta profesija.
 • Sekot PTAC trašu drošības vadlīniju izpildei visās Latvijas trasēs.
 • Organizēt biedriem treniņus un nodrošināt viņus ar informāciju "Eurotest" kvalifikācijas testa izpildei Eiropas profesionālās kartes iegūšanai.
 • Galvenais mērķis - veicināt drošību kalnu slēpošanas trasēs!

Latvijas Slēpošanas un Snovborda Instruktoru Asociācija (LSSIA) dibināta 30.05.2006. Latvijas Slēpošanas Savienība (LSS) 2010.g ar savstarpēju līgumu ir atzinusi LSSIA kā organizāciju, kas ir tiesīga apmācīt snovborda un slēpošanas instruktorus Latvijas teritorijā.

Pasaulē visspēcīgākā un daudzskaitlīgākā slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija ir ISIA (International Ski Instructors Association), kas apvieno praktiski visu valstu, kur ir kalnu slēpošanas trases, instruktorus.

Kopš 2008.g. LSSIA ir oficiāli uzņemta ISIA tā saucamajā “novērotāja” ( observer ) statusā. Oficiāli tas apliecina, ka LSSIA izglītības sistēma ir atzīta atbilstoša ISIA standartiem.

Lai kļūtu par pilntiesīgu biedru ( ISIA member ) ar tiesībām pastāvīgi izsniegt visaugstākās kvalifikācijas ( Trešā līmeņa ) starptautiski atzītus sertifikātus ir nepieciešams iziet vairākas ISIA eksaminācijas sesijas un demonstrēt ISIA tehniskajai komisijai pārliecinošu spēju būt pilnībā autonomiem visaugstākā līmeņa instruktoru sagatavošanā. Pagaidām mums Latvijā nav instruktoru treneru, kas autonomi spēj trenēt trešo, visaugstāko līmeni. ISIA ir atzinusi , ka mūsu treneru kvalifikācija ir pietiekoša, lai pastāvīgi trenētu pirmo un otro līmeni.

Asociācijā kopā ir 6 visaugstākā, trešā ISIA līmeņa instruktori, no kuriem trīs ir instruktoru treneri, kas ieguvuši sertifikātus Somijā pie FNASI ( Finish National Association of Ski Instructors, full member of ISIA ) treneriem. Šie trīs treneri ir oficiāli FNASI biedri. Bez somu treneru piesaistes augstākā līmeņa kursiem, mēs Latvijā vēl nevaram pastāvīgi trenēt un sertificēt 3.līmeni. Tādēļ turpinām celt Latvijas instruktoru treneru kvalifikāciju un pēc diviem gadiem atkārtoti startēt uz ISIA pastāvīgā biedra statusu.

Pārejas periodā LSSIA ir sadarbības līgums ar FNASI, par otrā augstākā un trešā augstākā līmeņa kursu pasniegšanu Somijā. Pirmo līmeni pasniedz Latvijā mūsu asociācijas treneri, pieaicinot FNASI trenerus uz eksaminācijas sesijām. Pēc šo kursu beigšanas vai līgumā formulētu papildus treniņu moduļu beigšanas Somijā katrs LSSIA biedrs var iestāties FNASI, saņemot apliecību ar ISIA atzīmi. Šādas apliecības ir starptautiski atzīts instruktoru izglītības dokuments un dod priekšrocības kalnu kūrortos visā pasaulē.